Poradenstvo

Praktické rady

 

  Prehľad
  Výber pohrebnej služby
  Úmrtie v nemocnici
  Úmrtie mimo nemocnicu
  Úmrtie v zahraničí

S úmrtím v rodine sa človek nestretáva často, no počas svojho života sa mu nevyhne. Ak je náš príbuzný dlhodobo chorý, na jeho odchod sa pripravujeme. Iné je to v prípade, ak nás odchod blízkeho zaskočí a my odrazu nevieme čo robiť a na koho sa obrátiť. Pripravili sme pre vás malý manuál, čo v týchto vymenovaných prípadoch robiť.
 Zásady pri výbere pohrebnej služby

Nevyberajte si pohrebnú službu v zdravotníckych zariadeniach

Zväčša na tieto miesta prichádzate citovo pohnutí a so smútkom v srdci. Podnikavci s týmto rátajú a uzavretie výberu sa tak môže  neskôr stať pre vás nevýhodným, v prípade ak by ste chceli zmluvu zrušiť, naúčtujú vám vysoké sumy.


Nevyberajte si pohrebnú službu po oslovení ňou samotnou

Seriózne pohrebné služby nepotrebujú svojich klientov naháňať, nezneužívajú žiaľ a smútok, nemajú svojich platených agentov vnútri a pred zdravotníckymi zariadeniami. Seriózne pohrebné služby vedia, že takýmto konaním by porušili zákon O pohrebníctve č. 131/2010 Z.z., a ich konanie by bolo trestné. Seriózne pohrebné služby stavili na svoje dobré meno, kvalitu a spoľahlivosť svojich služieb.


Pri výbere pohrebnej služby zoberte do úvahy fakty

▬ ako dlho je táto pohrebná služba na trhu
▬ kde sídli, aké má priestory (ak je adresa anonymná, zariadenia a sklad má v garáži, utekajte od nej)
▬ má táto pohrebná služba v danom meste monopolné postavenie? (ľudia k nej chodia, lebo neexistuje iná konkurenčná firma, tu sa najskôr dočkáte služieb z roku 1980 - takúto nevoľte)
▬ prezentuje sa pohrebná služba na internete a akou formou? Má vlastnú stránku, alebo iba odkaz na zoznamoch?
▬ je dobré si na internete pozrieť ako jej zamestnanci vyzerajú (rovnošaty), ako prebiehajú rozlúčky (fotodokumentácia), či a aké služby ponúkaju nad rámec, aké majú materiálne a technické zázemie
▬ popýtajte sa známych na ich skúsenosti s pohrebnými službami v danom regióne a až potom sa rozhodujte
▬ nezabudnite, ide o vaše peniaze a za ne požadujte maximum, seriózne firmy vám ho dajú


 

Úmrtie v zdravotníckom zariadení, alebo v ústave sociálnej starostlivosti

Rodinu zväčša kontaktuje personál, ktorý vám poradí ako ďalej postupovať, kedy sa dostaviť a čo so sebou priniesť, či je nariadená pitva (zväčša áno, slúži predovšetkým k stanoveniu či potvrdeniu diagnózy, správnosti liečebných postupov a úkonov, k určeniu definitívnej príčiny smrti), i tu však môže lekár v istých prípadoch od pitvy upustiť.

Personál zdravotníckeho zariadenia by vám nemal v žiadnom prípade odporúčať pohrebnú službu, toto rozhodnutie prináleží slobodnej vôli občana podľa zákona č. 131/2010 Z.z. a jeho porušenie je trestné.

Vyberte si preto pohrebnú službu ešte pred návštevou zariadenia, kde je telo vášho príbuzného uložené.

Vami oslovená pohrebná služba vás bude inštruovať ako ďalej postupovať. Na základe vašej objednávky, zaobstará všetky potrebné náležitosti od prevozu, cez úpravu až po samotnú rozlúčku podľa vášho želania. Z vašej strany bude potrebné predložiť:

▬ občiansky preukaz zomrelého,
▬ kartičku zdravotného poistenia zomrelého (ak je k dispozícii),
▬ občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),
▬ šaty pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev).


 

Úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia, alebo ústavu sociálnej starostlivosti

V prvom rade kontaktujte lekára, služby prvej pomoci (záchranárov), lekár vystaví list o obhliadke mŕtveho a rozhodne na mieste, či je potrebná pitva alebo nie. Ak áno, prevoz do zdravotníckeho zariadenia vykoná zmluvná pohrebná služba (poverená UDZS). Ak nie, môžete si pohrebnú službu zavolať sami, tá prevezie telo do svojho zariadenia. Pripravte si:

▬ občiansky preukaz zomrelého (ak je k dispozícii),
▬ kartičku zdravotného poistenia zomrelého (ak je k dispozícii),
▬ občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),
▬ šaty pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev, bez topánok).

(pozn. šaty pre zosnulého stačí priniesť zo sebou do pohrebnej služby pri objednávaní podrobností rozlúčky).


 

Úmrtie v zahraničí

Telo je možné previesť na Slovensko podľa medzinárodných dohôd. V mieste úmrtia lekár vystaví "Pas pre mŕtveho", a prevoz zabezpečuje vami vybraná pohrebná služba. Prepravu možno realizovať po zemi, vode a vzduchom, po cestách i železniciach. Ostatky musia byť uložené vo vhodnom prepravnom kontajneri (schránke), prispôsobenom na tento účel, sprievodné doklady musia byť vystavené v súlade s právom krajiny východzej, prejazdnej a cieľovej.

Niektoré dopravné spoločnosti majú svoje interné smernice s ktorými treba rátať. V praxi sa nám stalo, že letecká spoločnosť prevezme prepravný kontajner s nebožtíkom len v prípade, ak nijakým spôsobom nepripomína obsah v nej uložený, teda nesmie sa ponášať na rakvu.

Ďalej je možné telo zomrelého spopolniť na mieste a následne previesť do vlasti. Urnu je možné poslať prostredníctvom poštovnej alebo kuriérskej služby spolu s náležitými dokladmi o pôvode obsahu.
Ešte raz upozorňujeme, do procesu výberu pohrebnej služby nesmú zasahovať žiadne iné subjekty tak ako na zdravotníckej pôde, tak ani v prípade, že ide o zmluvnú pohrebnú službu UDZS, tá má svoje povinnosti zadefinované zmluvou a tam jej právomoci končia. Nemôžu vám vnucovať svoje služby ani oni ani iné pohrebné služby.


Späť na začiatok


 

Kam ďalej    
Komplexné služby   Urnové schránky
Kvalitné schránky   Exkluzívne schránky
Zákon o pohrebníctve   Kontakt a otváracie hodiny