Služby

Firma Stríž neustále rozširuje ponuku svojich služieb
v rámci európskych trendov

 
anjelik
 
Prehľad
Prevozy zosnulých
Parte
Písanie na stuhy
Úprava zosnulého
Kvetinová výzdoba
Organizácia obradu
Zabezpečenie rečníka
Hudobná produkcia
Vybavenie dokladov a matričnej agendy
Zalievanie popola a vlasov do krištáluPrevozy zosnulých
Zabezpečujeme prevozy v rámci celého Slovenska a Európy. Poskytneme poradenstvo v súvislosti s prevozmi zosnulých, pozostatkov alebo ostatkov z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Parte
Firma Stríž poskytuje vlastné, graficky originálne vytvorené rozlúčkové parte vo viacerých variáciách. Už i tento prvý krok k oznámeniu smutnej udalosti v rodine a okoliu tak nadobúda vysokú profesionalitu a zdôrazňuje vážnosť prichádzajúcej chvíľe.

Písanie na stuhy
Investujeme do rozvoja firmy, preto i tak zdanlivo jednoduchá vec, ako je stuha s nápisom, stáva sa v tomto prípade jedinečným originálom. Naši pracovníci spolu s vami vyberú vzor i farbu písma, jeho veľkosť, poradia pri výbere textu a pripravia stuhy podľa vašich predstáv na najmodernejšom zariadení.

Úprava zosnulého
V rámci úpravy zabezpečíme prípravu zosnulého na obrad. Úprava v sebe zahŕňa vizáž tvárovej časti i za použitia rekonštrukčných metód, make-up, holenie, strihanie, úprava odevu a polohovanie tela.

Kvetinová výzdoba
V našej ponuke je široká škála živých i umelých kvetov, nespočet variácií a možností tvarov kytíc, ikebán, vencov. Trendom súčasnosti je orientovať celú kvetinovú výzdobu do jednej úzkej škály farieb, výzdoba tak môže byť ladená do ktorejkoľvek bežnej farby a jej odtieňov, aby pôsobila jednotne a ucelene.

Organizácia obradu
Naprogramovanie jednotlivých častí a prvkov obradu zo sebou prináša nároky na organizačné schopnosti usporiadateľa. Zvlášť náročné sú tzv. viacnásobné obradné rozlúčky, ktoré v sebe zahŕňajú cirkevné a svetské spôsoby. Neraz sú konané na oddelených miestach, kde je potrebný prevoz zosnulého i prevoz výzdoby. Naši školení pracovníci vedia všetky nároky klientov zosúladiť k ich konečnej spokojnosti.

Zabezpečenie rečníka a vami vybranej smútočnej hudobnej produkcie
Samozrejmosťou na obradoch býva verbálna rozlúčka pozostalých so zosnulým. Podľa našich skúseností vieme ako často prichádza ku zlyhaniu rečníka v dôsledku nazadržateľného prejavu vlastných citov. Riešením je profesionálny rečník, ktorý sa dôstojne a pietne rozlúči v mene prítomných, do prejavu zahrnie obsah slov smútiacich pozostalých podľa ich požiadaviek a dá tak zvlášť vyniknúť dôstojnosti a vážnosti okamihu rozlúčky.

V prípade požiadaviek na hudobnú produkciu poskytuje naša firma širokú ponuku smútočných skladieb, ale aj piesní podľa výberu pozostalých. V obidvoch prípadoch berie na zreteľ použitie reprodukcie v súvislosti s autorskými právami a platnými zákonmi SR.

Kompletné vybavenie dokladov a matričnej agendy
Od prvého kontaktu s našou firmou vás naši pracovníci budú podrobne inštruovať o potrebných krokoch, ktoré sa končia výberom a špecifikáciou jednotlivých častí rozlúčky. Potom už všetky vaše starosti preberáme na svoje plecia v rámci komplexného vybavenia zákazníka. Medzi ne samozrejme patrí i vybavenie všetkých potrebných dokladov a matričnej agendy.

Zalievanie popola / vlasov do krištálu
Po skončení rozlúčky, kedy sa všetci zúčastnení rozídu a vrátia k svojmu bežnému životu, ostáva v srdciach pocit smútku a žiaľu. Naša firma plne chápe tieto okamihy, ponúkame preto spomienkové predmety na drahých zosnulých, ktoré túto bolesť zmierňujú. Prítomnosť svojich drahých tak môžete zažívať i po ich fyzickom odchode. Artefakty ako je pramienok vlasov, či zrnká popola sa dajú vo forme nádherných výrobkov nosiť pri sebe, alebo uchovať na dôstojnom mieste vo vašej blízkosti. Viac informácií poskytneme na našej pobočke.

 
Kam ďalej
 
     
Kvalitné schránky   Urnové schránky
Parte   Kvetinová výzdoba
Doplnkový tovar   Exkluzívne schránky
Poradenstvo   Kontakt a otváracie hodiny