Súčasnosť

Naša firma poskytuje tie najkvalitnejšie komplexné služby. Svoje meno a povesť, ktoré budovala desaťročia si aj dnes udržiava vďaka trom pilierom na ktorých stavia a ktoré vedú k spokojnosti zákazníkov

sluzby1_1000px


► Pieta a dôstojnosť
► Technické vybavenie
► Organizácia a služby 

Pieta a dôstojnosť

Uvedomujeme si jedinečnosť každého človeka, bez rozdielu veku. Jeho fyzickým skonom sa na tejto podstate nič nemení. Zasluhuje si rovnaký prístup a pozornosť, ako keby žil. Preto i zaobchádzanie s telami zosnulých podriaďujeme tejto folozofii.

Zamestnanci firmy Stríž pracujú na profesionálnej úrovni. Tá v sebe zahŕňa i prirodzené prejavy empatie, spolupatričnosti s pozostalými, dôstojnosť a vážnosť daných chvíľ, ktoré majú pozostalí pred sebou sa tak nesie v duchu piety, ktorá zmierňuje bolesť v ich srdciach.


 


MB_300pxTechnické vybavenie

Tak ako v každom odvetví i v pohrebníctve sa zavádzajú nové technológie a používajú novšie technické pomôcky ako to vidieť na svetových výstavách z oboru. Firma Stríž nielenže tieto výstavy navštevuje a pozorne sleduje trendy v Európe, ale jej majiteľ, Ladislav Stríž ako predseda SAPaKS takúto výstavu zorganizoval i na Slovensku. Je teda prirodzené, že firma disponuje tým najmodernejším vybavením, aké sa momentálne v Európe používa. 

Moderné vozidlá značky Mercedes, špeciálne vyrobené pre účely pohrebných služieb disponujú profesionálnym vybavením, či sa už jedná o chladenie, dokonalý dizajn interiéru alebo možnosť po motorickej stránke jazdiť veľmi pomaly v pohrebných sprievodoch.

Chladiace statické zariadenia, spolu s náhradným generátorom pre výpadok prúdu, sú dnes nezbytnosťou. Systém "autoreštart" zabezpečuje pri výpadku prúdu okamžitý nábeh záložných generátorov, pričom si pamätá nastavené hodnoty chladenia. Tým je zabezpečený plynulý chod v akejkoľvek situácii.

Technické vybavenie na prevoz a manipuláciu so zosnulými spĺňajú tie najnáročnejšie kritéria, uľahčujú prácu zamestnancom pričom sú navrhované tak, aby boli zároveň šetrné ku telám zosnulých.

 


vojensky_skloOrganizácia a služby

Doby, kedy si pozostalí sami vybavovali jednotlivé zložky prichádzajúcej rozlúčky (napr. výkop hrobu, kvetinovú výzdobu) sú nenávratne preč. Samotná rozlúčka je náročná na organizáciu a zosúladenosť jednotlivých prvkov, či už ide o klasické pochovávanie do zeme, alebo kremáciu, pohreb cirkevný, občiansky, štátny, vojenský alebo o vzájomnú kombináciu jednotlivých možností. Samozrejmosťou sú individuálne požiadavky zákazníkov, napr. rozlúčka na viacerých miestach, zabezpečenie rečníkov, obrazového a zvukového záznamu, premietanie prebiehajúcej rozlúčky na plátno pred domom smútku a pod.

Flexibilita našich pracovníkov je zárukou spokojnosti i tých najnáročnejších klientov.

 

Spät na začiatok
Kam ďalej    
Kvalitné schránky   Urnové schránky
Parte   Kvetinová výzdoba
Doplnkový tovar   Komplexné služby
Poradenstvo   Kontakt a otváracie hodiny