PS Stríž na výstave

Výstava Slovak Funeral 2018, vystavovateľ PS Ladislav Stríž

Späť na prehľad videí