Zvýšenie kvalifikácie

IMG_6441Jediní v Bratislave poskytujeme dokonalú starostlivosť

Naša pohrebná služba si zakladá nielen na dobrej povesti, ale aj na profesionalite všetkých jej členov. Odborný rast je dôležitý vo všetkých odvetviach a profesiách. Tak ako prichádzajú nové trendy do všetkých oblastí našej spoločnosti, tak je tomu aj v pohrebníctve.
 
Absolvovali sme odborný kurz, školenie, work shop, ktorý poriadala Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, ktorej sme členovia. Školenie s praktickým nácvikom bolo zamerané na tri oblasti:

1. Prevzatie a bezpečná manipulácia s telom zosnulého, šetrné zaobchádzanie, dodržiavanie etických a pietnych zásad.
2. Príprava tela ku čiastočnej a celkovej konzervácii, čo predlžuje dobu uchovania tela do pohrebu.
3. Úprava tvárovej časti, dekoltu, rúk.

Na základe týchto skúseností, ktoré sme mali možnosť vyskúšať si aj v praxi pri skúške, sme obdržali certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie školenia.
 
Sme jediná pohrebná služba v Bratislave, ktorá má tento certifikát a teda aj znalosti z oblasti dokonalej prípravy a úpravy zosnulých za dodržania maximálne citlivého prístupu k telu zosnulého.
 
Viac v priloženej fotogalérii


Školenie thanatoplastika, úprava zosnulého, rekonštrukcia

{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
{cut1}
Späť na fotogalériu

O priebehu tohoto školenia informuje aj magazín Slovenské pohrebníctvo